Sivas-Şarkışla-Kanak Barajı Kati Proje Yapımı

İşveren: DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/BARAJLAR VE HES DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yer: SİVAS, Şarkışla
Proje Tanıtımı:
  • Sulama ve İçmesuyu amaçlıdır,
  • Projenin gerçekleşmesi ile toplamda 2270 ha brüt arazinin sulanması,
  • Şarkışla ilçesinin 4.560 hm3/yıl olarak tahmin edilen içme-kullanma suyunun temini.
Sunulan Hizmetler:
  • Ön Rapor, Ara Rapor ve Proje Raporlarının Hazırlanması
  • Yapılan Arazi çalışmaları doğrultusunda Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Raporlarının Hazırlanması
  • Deprem Risk Analizlerinin ve Raporlarının Hazırlanması
  • Gövdeye ait Stabilite, Sızma ve Dinamik Analizleri
  • Şarkışla-Altınyayla Rolekasyon Yolunun Hazırlanması (5321m.)
  • Tüm Yapılara ait Kati Projelerin, İnşaat İhale Dosyası için gerekli Metraj-Keşif ve Teknik Şartnamelerin hazırlanması.